ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย จ๊าดพม่า (MMK)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย จ๊าดพม่า (MMK)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 1,627,505 บาท -106,893.84 -6.22 %
106,764 กรัม -7,012.19
3,320,721 ออนซ์ -218,103.51
106,763,661 กิโล -7,012,190.74