ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย จ๊าดพม่า (MMK)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย จ๊าดพม่า (MMK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/25651,641,205บาท198,607.9113.77 %
107,662กรัม13,028.60
3,348,673ออนซ์405,234.62
107,662,328กิโล13,028,595.71