ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย จ๊าดพม่า (MMK)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย จ๊าดพม่า (MMK)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
23/10/2563 UTC06:05 UTC23/10/2563 06:05 UTC1,209,454บาท3,335.690.28 %1,206,1181,210,193
79,340กรัม218.8279,12179,388
2,467,739ออนซ์6,806.062,460,9332,469,247
79,339,666กิโล218,820.0579,120,84679,388,127