ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ปาตากามาเก๊า (MOP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ปาตากามาเก๊า (MOP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
20/03/2566 7,834.11 บาท 535.17 7.33 %
513.91 กรัม 35.11
15,985 ออนซ์ 1,091.94
513,914 กิโล 35,106.81