ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีมอริเชียส (MUR)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย รูปีมอริเชียส (MUR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 53,145 บาท 2,462.63 4.86 %
3,486.27 กรัม 161.55
108,435 ออนซ์ 5,024.69
3,486,273 กิโล 161,547.62