ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีมอริเชียส (MUR)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย รูปีมอริเชียส (MUR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 53,145 บาท 7,505.49 16.45 %
3,486.27 กรัม 492.36
108,435 ออนซ์ 15,314.01
3,486,273 กิโล 492,356.97