ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย รูปีมอริเชียส (MUR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย รูปีมอริเชียส (MUR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 53,145 บาท 13,758.69 34.93 %
3,486.27 กรัม 902.56
108,435 ออนซ์ 28,072.89
3,486,273 กิโล 902,564.47