ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยรูปีมอริเชียส (MUR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย รูปีมอริเชียส (MUR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 53,145 บาท 30,849.49 138.37 %
3,486.27 กรัม 2,023.71
108,435 ออนซ์ 62,944.54
3,486,273 กิโล 2,023,713.83