ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ควาชามาลาวี (MWK)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ควาชามาลาวี (MWK)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/04/2567 1,983,468 บาท 142,903.40 7.76 %
130,115 กรัม 9,374.40
4,047,019 ออนซ์ 291,576.53
130,114,695 กิโล 9,374,403.10