ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยควาชามาลาวี (MWK)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ควาชามาลาวี (MWK)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 2,010,230 บาท 1,557,868.66 344.39 %
131,870 กรัม 102,195.53
4,101,624 ออนซ์ 3,178,636.30
131,870,267 กิโล 102,195,530.07