ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยควาชามาลาวี (MWK)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ควาชามาลาวี (MWK)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 994,258 บาท 507,353.26 104.20 %
65,223 กรัม 33,282.16
2,028,659 ออนซ์ 1,035,190.92
65,222,906 กิโล 33,282,160.84