ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซเม็กซิโก (MXN)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซเม็กซิโก (MXN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/256417,650บาท137.960.79 %
1,157.82กรัม9.05
36,012ออนซ์281.49
1,157,815กิโล9,050.11