ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซเม็กซิโก (MXN)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซเม็กซิโก (MXN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/256319,555บาท-880.54-4.32 %
1,282.79กรัม-57.76
39,899ออนซ์-1,796.63
1,282,786กิโล-57,762.86