ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซเม็กซิโก (MXN)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซเม็กซิโก (MXN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/256418,031บาท-117.49-0.65 %
1,182.85กรัม-7.71
36,791ออนซ์-239.72
1,182,847กิโล-7,707.17