ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย เปโซเม็กซิโก (MXN)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย เปโซเม็กซิโก (MXN)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 16,735 บาท -1,727.62 -9.36 %
1,097.81 กรัม -113.33
34,146 ออนซ์ -3,525.00
1,097,810 กิโล -113,331.44