ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเปโซเม็กซิโก (MXN)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เปโซเม็กซิโก (MXN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/12/256418,436บาท6,787.3757.43 %
1,209.41กรัม445.25
37,617ออนซ์13,848.77
1,209,412กิโล445,248.30