ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย เปโซเม็กซิโก (MXN)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย เปโซเม็กซิโก (MXN)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
22/09/2566 UTC 21:10 UTC 22/09/2566 21:10 UTC 16,244 บาท 27.46 0.17 % 16,154 16,250
1,065.59 กรัม 1.80 1,059.71 1,065.99
33,144 ออนซ์ 56.03 32,961 33,156
1,065,592 กิโล 1,801.32 1,059,712 1,065,989