ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ริงกิตมาเลเซีย (MYR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ริงกิตมาเลเซีย (MYR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/25653,985.91บาท-100.90-2.47 %
261.47กรัม-6.62
8,132.75ออนซ์-205.88
261,474กิโล-6,619.16