ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ริงกิตมาเลเซีย (MYR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ริงกิตมาเลเซีย (MYR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/25633,814.42บาท-21.18-0.55 %
250.22กรัม-1.39
7,782.85ออนซ์-43.22
250,225กิโล-1,389.43