ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ริงกิตมาเลเซีย (MYR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ริงกิตมาเลเซีย (MYR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25643,452.11บาท-205.72-5.62 %
226.46กรัม-13.49
7,043.61ออนซ์-419.74
226,457กิโล-13,494.92