ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ริงกิตมาเลเซีย (MYR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ริงกิตมาเลเซีย (MYR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25643,603.73บาท-88.79-2.40 %
236.40กรัม-5.82
7,352.95ออนซ์-181.17
236,403กิโล-5,824.79