ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ริงกิตมาเลเซีย (MYR)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ริงกิตมาเลเซีย (MYR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 3,814.71 บาท 23.78 0.63 %
250.24 กรัม 1.56
7,783.44 ออนซ์ 48.51
250,244 กิโล 1,559.64