ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยริงกิตมาเลเซีย (MYR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ริงกิตมาเลเซีย (MYR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 3,814.71 บาท 1,323.66 53.14 %
250.24 กรัม 86.83
7,783.44 ออนซ์ 2,700.76
250,244 กิโล 86,831.47