ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ริงกิตมาเลเซีย (MYR)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ริงกิตมาเลเซีย (MYR)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
07/12/2565 UTC 10:55 UTC 07/12/2565 10:55 UTC 3,819.72 บาท 5.01 0.13 % 3,812.17 3,835.60
250.57 กรัม 0.33 250.08 251.61
7,793.67 ออนซ์ 10.22 7,778.25 7,826.06
250,572 กิโล 328.72 250,077 251,614