ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์นามิเบีย (NAD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์นามิเบีย (NAD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/02/256412,868บาท-894.39-6.50 %
844.12กรัม-58.67
26,255ออนซ์-1,824.89
844,118กิโล-58,671.67