ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์นามิเบีย (NAD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์นามิเบีย (NAD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
07/12/2566 18,640 บาท -295.29 -1.56 %
1,222.80 กรัม -19.37
38,033 ออนซ์ -602.51
1,222,797 กิโล -19,371.19