ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์นามิเบีย (NAD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์นามิเบีย (NAD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 17,619 บาท 1,278.07 7.82 %
1,155.80 กรัม 83.84
35,950 ออนซ์ 2,607.75
1,155,804 กิโล 83,841.11