ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์นามิเบีย (NAD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์นามิเบีย (NAD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256413,975บาท1,170.429.14 %
916.74กรัม76.78
28,514ออนซ์2,388.10
916,741กิโล76,779.33