ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์นามิเบีย (NAD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์นามิเบีย (NAD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 18,485 บาท 1,963.58 11.88 %
1,212.63 กรัม 128.81
37,717 ออนซ์ 4,006.44
1,212,628 กิโล 128,810.10