ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์นามิเบีย (NAD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดอลลาร์นามิเบีย (NAD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256413,975บาท3,463.9532.96 %
916.74กรัม227.23
28,514ออนซ์7,067.76
916,741กิโล227,233.60