ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดอลลาร์นามิเบีย (NAD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดอลลาร์นามิเบีย (NAD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 18,485 บาท 10,344.46 127.07 %
1,212.63 กรัม 678.59
37,717 ออนซ์ 21,106.58
1,212,628 กิโล 678,592.29