ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ไนราไนจีเรีย (NGN)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ไนราไนจีเรีย (NGN)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
20/10/2563 UTC14:55 UTC20/10/2563 14:55 UTC358,590บาท832.750.23 %354,723358,590
23,523กรัม54.6323,27023,523
731,659ออนซ์1,699.13723,769731,659
23,523,370กิโล54,628.3123,269,69923,523,370