ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย คอร์โดบาโอโรนิการากัว (NIO)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย คอร์โดบาโอโรนิการากัว (NIO)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
20/03/2566 35,470 บาท 2,593.51 7.89 %
2,326.85 กรัม 170.13
72,373 ออนซ์ 5,291.73
2,326,846 กิโล 170,133.15