ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย คอร์โดบาโอโรนิการากัว (NIO)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย คอร์โดบาโอโรนิการากัว (NIO)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/256430,874บาท-734.69-2.32 %
2,025.30กรัม-48.20
62,994ออนซ์-1,499.05
2,025,303กิโล-48,195.59