ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย คอร์โดบาโอโรนิการากัว (NIO)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย คอร์โดบาโอโรนิการากัว (NIO)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
27/10/256431,033บาท1,157.273.87 %
2,035.75กรัม75.92
63,319ออนซ์2,361.26
2,035,751กิโล75,916.23