ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย คอร์โดบาโอโรนิการากัว (NIO)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย คอร์โดบาโอโรนิการากัว (NIO)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/256431,207บาท359.301.16 %
2,047.13กรัม23.57
63,673ออนซ์733.10
2,047,134กิโล23,569.62