ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย คอร์โดบาโอโรนิการากัว (NIO)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย คอร์โดบาโอโรนิการากัว (NIO)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/08/2565 30,977 บาท 995.20 3.34 %
2,032.10 กรัม 65.28
63,205 ออนซ์ 2,030.57
2,032,103 กิโล 65,284.48