ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย โครนนอร์เวย์ (NOK)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย โครนนอร์เวย์ (NOK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/12/25637,832.85บาท-847.12-9.76 %
513.83กรัม-55.57
15,982ออนซ์-1,728.44
513,832กิโล-55,570.68