ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยโครนนอร์เวย์ (NOK)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย โครนนอร์เวย์ (NOK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
12/04/25647,210.74บาท2,208.0144.14 %
473.02กรัม144.84
14,713ออนซ์4,505.16
473,021กิโล144,844.28