ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยโครนนอร์เวย์ (NOK)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย โครนนอร์เวย์ (NOK)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 10,672 บาท 5,546.18 108.21 %
700.05 กรัม 363.83
21,774 ออนซ์ 11,316.29
700,051 กิโล 363,827.31