ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยโครนนอร์เวย์ (NOK)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย โครนนอร์เวย์ (NOK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/12/25637,832.85บาท3,308.5573.13 %
513.83กรัม217.04
15,982ออนซ์6,750.69
513,832กิโล217,039.70