ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีเนปาล (NPR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีเนปาล (NPR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
22/10/2563110,087บาท195.680.18 %
7,221.69กรัม12.84
224,620ออนซ์399.26
7,221,690กิโล12,836.54