ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีเนปาล (NPR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีเนปาล (NPR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/2565111,955บาท-748.69-0.66 %
7,344.19กรัม-49.11
228,430ออนซ์-1,527.60
7,344,188กิโล-49,113.50