ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีเนปาล (NPR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีเนปาล (NPR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/02/2564100,842บาท-4,386.58-4.17 %
6,615.20กรัม-287.76
205,756ออนซ์-8,950.27
6,615,201กิโล-287,757.99