ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีเนปาล (NPR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีเนปาล (NPR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
14/10/2564106,084บาท3,088.173.06 %
6,959.07กรัม202.58
216,451ออนซ์6,301.02
6,959,072กิโล202,582.37