ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีเนปาล (NPR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีเนปาล (NPR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/2564106,006บาท1,603.031.54 %
6,953.92กรัม105.16
216,291ออนซ์3,270.79
6,953,922กิโล105,158.23