ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีเนปาล (NPR)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย รูปีเนปาล (NPR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 104,203 บาท -3,347.10 -3.11 %
6,835.66 กรัม -219.57
212,613 ออนซ์ -6,829.35
6,835,663 กิโล -219,568.60