ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย รูปีเนปาล (NPR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย รูปีเนปาล (NPR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/2565111,955บาท7,462.657.14 %
7,344.19กรัม489.55
228,430ออนซ์15,226.60
7,344,188กิโล489,546.62