ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25641,174.81บาท-77.77-6.21 %
77.067กรัม-5.10
2,397.05ออนซ์-158.67
77,067กิโล-5,101.46