ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 1,393.96 บาท 15.96 1.16 %
91.443 กรัม 1.05
2,844.21 ออนซ์ 32.56
91,443 กิโล 1,046.91