ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 1,563.46 บาท 115.65 7.99 %
102.56 กรัม 7.59
3,190.05 ออนซ์ 235.97
102,563 กิโล 7,586.62