ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 1,873.87 บาท -55.14 -2.86 %
122.93 กรัม -3.62
3,823.40 ออนซ์ -112.50
122,925 กิโล -3,616.95