ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25641,275.49บาท17.801.42 %
83.672กรัม1.17
2,602.48ออนซ์36.33
83,672กิโล1,167.89