ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25641,275.49บาท159.9614.34 %
83.672กรัม10.49
2,602.48ออนซ์326.38
83,672กิโล10,493.34