ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25641,275.49บาท465.2257.41 %
83.672กรัม30.52
2,602.48ออนซ์949.21
83,672กิโล30,517.96