ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
27/03/2566 UTC 17:15 UTC 27/03/2566 17:15 UTC 1,547.63 บาท -15.83 -1.01 % 1,540.14 1,567.14
101.52 กรัม -1.04 101.03 102.80
3,157.75 ออนซ์ -32.30 3,142.47 3,197.55
101,524 กิโล -1,038.45 101,033 102,804