ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
20/10/2563 UTC14:40 UTC20/10/2563 14:40 UTC1,419.35บาท6.390.45 %1,412.211,423.84
93.108กรัม0.4292.64093.403
2,896.00ออนซ์13.042,881.432,905.17
93,108กิโล419.2792,64093,403