ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
02/08/2564 UTC00:00 UTC02/08/2564 00:00 UTC1,274.52บาท-0.33-0.03 %1,273.751,276.43
83.608กรัม-0.0283.55883.733
2,600.49ออนซ์-0.672,598.932,604.39
83,608กิโล-21.6283,55883,733