ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/2564327.29บาท-21.23-6.09 %
21.470กรัม-1.39
667.79ออนซ์-43.31
21,470กิโล-1,392.58