ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/2564331.00บาท-5.09-1.51 %
21.714กรัม-0.33
675.37ออนซ์-10.39
21,714กิโล-333.93