ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/2565349.69บาท-9.74-2.71 %
22.940กรัม-0.64
713.50ออนซ์-19.88
22,940กิโล-639.05