ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/2563352.42บาท-3.31-0.93 %
23.119กรัม-0.22
719.07ออนซ์-6.75
23,119กิโล-216.90