ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 334.25 บาท 18.12 5.73 %
21.927 กรัม 1.19
681.99 ออนซ์ 36.97
21,927 กิโล 1,188.49