ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 334.25 บาท 9.98 3.08 %
21.927 กรัม 0.65
681.99 ออนซ์ 20.36
21,927 กิโล 654.50