ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/2564334.80บาท-7.48-2.18 %
21.963กรัม-0.49
683.13ออนซ์-15.26
21,963กิโล-490.48