ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเรียลโอมาน (OMR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/01/2565348.60บาท124.3155.42 %
22.868กรัม8.15
711.28ออนซ์253.64
22,868กิโล8,154.67