ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเรียลโอมาน (OMR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
20/03/2566 373.35 บาท 121.98 48.53 %
24.492 กรัม 8.00
761.78 ออนซ์ 248.89
24,492 กิโล 8,001.88