ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
01/08/2564 UTC22:55 UTC01/08/2564 22:55 UTC342.44บาท0.220.06 %342.23342.64
22.464กรัม0.0122.45022.477
698.71ออนซ์0.44698.27699.11
22,464กิโล14.1422,45022,477