ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
23/10/2563 UTC05:05 UTC23/10/2563 05:05 UTC359.60บาท0.370.10 %358.89359.85
23.590กรัม0.0223.54323.606
733.72ออนซ์0.75732.27734.22
23,590กิโล24.2723,54323,606