ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
05/08/2565 UTC 21:10 UTC 05/08/2565 21:10 UTC 334.93 บาท -3.03 -0.90 % 333.40 338.63
21.971 กรัม -0.20 21.871 22.214
683.38 ออนซ์ -6.19 680.26 690.92
21,971 กิโล -199.07 21,871 22,214