ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
01/03/2564 UTC16:00 UTC01/03/2564 16:00 UTC328.18บาท0.900.27 %326.75331.82
21.529กรัม0.0621.43421.767
669.62ออนซ์1.83666.68677.03
21,529กิโล58.7321,43421,767