ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย บัลบัวปานามา (PAB)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย บัลบัวปานามา (PAB)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/2564864.30บาท-31.51-3.52 %
56.698กรัม-2.07
1,763.50ออนซ์-64.29
56,698กิโล-2,066.81