ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยบัลบัวปานามา (PAB)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย บัลบัวปานามา (PAB)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/2564864.30บาท258.3642.64 %
56.698กรัม16.95
1,763.50ออนซ์527.16
56,698กิโล16,948.54