ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย นูเอโวซอลเปรู (PEN)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย นูเอโวซอลเปรู (PEN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25643,532.72บาท-32.81-0.92 %
231.74กรัม-2.15
7,208.07ออนซ์-66.95
231,745กิโล-2,152.37