ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซฟิลิปปินส์ (PHP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซฟิลิปปินส์ (PHP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 52,642 บาท 3,621.67 7.39 %
3,453.27 กรัม 237.58
107,409 ออนซ์ 7,389.56
3,453,266 กิโล 237,579.80