ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซฟิลิปปินส์ (PHP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซฟิลิปปินส์ (PHP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/256444,309บาท737.271.69 %
2,906.67กรัม48.36
90,407ออนซ์1,504.30
2,906,666กิโล48,364.40