ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซฟิลิปปินส์ (PHP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซฟิลิปปินส์ (PHP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/07/256444,946บาท1,607.443.75 %
2,948.46กรัม105.45
91,707ออนซ์3,279.78
2,948,461กิโล105,447.23