ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซฟิลิปปินส์ (PHP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซฟิลิปปินส์ (PHP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/256344,343บาท-556.13-1.23 %
2,908.85กรัม-36.48
90,475ออนซ์-1,134.71
2,908,853กิโล-36,481.88