ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซฟิลิปปินส์ (PHP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซฟิลิปปินส์ (PHP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
03/03/256440,712บาท-2,434.09-5.64 %
2,670.67กรัม-159.68
83,067ออนซ์-4,966.46
2,670,671กิโล-159,675.39