ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเปโซฟิลิปปินส์ (PHP)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เปโซฟิลิปปินส์ (PHP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256443,846บาท15,273.3153.45 %
2,876.31กรัม1,001.92
89,463ออนซ์31,163.29
2,876,311กิโล1,001,922.95