ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย เปโซฟิลิปปินส์ (PHP)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย เปโซฟิลิปปินส์ (PHP)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
05/08/2565 UTC 21:10 UTC 05/08/2565 21:10 UTC 48,191 บาท -626.36 -1.28 % 48,015 48,906
3,161.32 กรัม -41.09 3,149.79 3,208.21
98,328 ออนซ์ -1,278.01 97,969 99,786
3,161,318 กิโล -41,088.93 3,149,786 3,208,210