ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีปากีสถาน (PKR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีปากีสถาน (PKR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 274,571 บาท 43,612.95 18.88 %
18,012 กรัม 2,860.99
560,227 ออนซ์ 88,986.77
18,011,716 กิโล 2,860,990.98