ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีปากีสถาน (PKR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีปากีสถาน (PKR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/2564140,837บาท-5,100.55-3.50 %
9,238.82กรัม-334.59
287,359ออนซ์-10,407.04
9,238,815กิโล-334,593.99