ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีปากีสถาน (PKR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีปากีสถาน (PKR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/2564145,458บาท7,318.195.30 %
9,541.95กรัม480.07
296,788ออนซ์14,931.86
9,541,952กิโล480,070.35