ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีปากีสถาน (PKR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีปากีสถาน (PKR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
27/10/2564153,434บาท9,078.786.29 %
10,065กรัม595.56
313,063ออนซ์18,524.12
10,065,203กิโล595,564.30