ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ซวอตีโปแลนด์ (PLN)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ซวอตีโปแลนด์ (PLN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25643,572.35บาท764.2927.22 %
234.34กรัม50.14
7,288.94ออนซ์1,559.45
234,345กิโล50,137.35