ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ซวอตีโปแลนด์ (PLN)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ซวอตีโปแลนด์ (PLN)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
02/08/2564 UTC00:25 UTC02/08/2564 00:25 UTC3,422.52บาท0.880.03 %3,419.143,424.22
224.52กรัม0.06224.29224.63
6,983.23ออนซ์1.796,976.346,986.70
224,516กิโล57.63224,294224,628