ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย กวารานีปารากวัย (PYG)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย กวารานีปารากวัย (PYG)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
21/09/2566 6,855,141 บาท 30,552.73 0.45 %
449,694 กรัม 2,004.25
13,987,058 ออนซ์ 62,339.03
449,694,346 กิโล 2,004,246.30