ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย กวารานีปารากวัย (PYG)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย กวารานีปารากวัย (PYG)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/25656,222,310บาท-183,251.66-2.86 %
408,181กรัม-12,021.23
12,695,846ออนซ์-373,902.10
408,180,936กิโล-12,021,231.77