ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย กวารานีปารากวัย (PYG)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย กวารานีปารากวัย (PYG)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 6,244,502 บาท 295,029.68 4.96 %
409,637 กรัม 19,353.82
12,741,126 ออนซ์ 601,971.18
409,636,699 กิโล 19,353,822.92