ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย กวารานีปารากวัย (PYG)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย กวารานีปารากวัย (PYG)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25645,961,265บาท-84,686.48-1.40 %
391,056กรัม-5,555.40
12,163,216ออนซ์-172,792.17
391,056,475กิโล-5,555,397.37