ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย กวารานีปารากวัย (PYG)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย กวารานีปารากวัย (PYG)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25645,644,013บาท-656,368.72-10.42 %
370,245กรัม-43,057.51
11,515,903ออนซ์-1,339,238.34
370,244,876กิโล-43,057,512.34