ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยกวารานีปารากวัย (PYG)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย กวารานีปารากวัย (PYG)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/25645,441,803บาท2,070,724.5861.43 %
356,980กรัม135,838.66
11,103,319ออนซ์4,225,054.70
356,980,005กิโล135,838,663.00