ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย กวารานีปารากวัย (PYG)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย กวารานีปารากวัย (PYG)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
30/10/2563 UTC21:00 UTC30/10/2563 21:00 UTC6,486,885บาท42,268.700.66 %6,437,0526,498,608
425,537กรัม2,772.81422,268426,306
13,235,677ออนซ์86,244.0113,134,00013,259,598
425,536,906กิโล2,772,809.26422,267,914426,305,982